Promotion / Reklam

Något du vill få ut till massorna? Eller kanske bara till en liten klick människor som det faktiskt berör? På ett smart och effektivt sätt? Vi på JK Effekt har lång erfarenhet av att promota kampanjer, produkter och varumärken – oavsett om detta sker digitalt, på en mässa eller i flertalet kanaler.

Kundcase