Marknadsstrategi

SEO, sociala medier, nyhetsbrev, digital annonsering och så var det hemsidan också. Vänta. Låt oss börja med en marknadsstrategi. Vi utgår från nuläget och målet, dina konkurrenter och framför allt vad dina kunder förväntar sig. Målgruppsanalys och webbanalys är viktiga hörnpelare i arbetet. Därefter tar strategi och kanalval sin början. Marknadsstrategin hjälper dig helt enkelt att hålla riktningen mot målet i din marknadsföring. Och som vi alla vet kan det finnas olika vägar mot det där målet – vi hjälper dig gärna att rita kartan till en genomarbetad marknadsstrategi. 

Marknadsstrategi

Kundcase