Contentstrategi

Du har ditt tilltal på plats, dina mål är satta och marknadsplanen känns som en succé. Men när det kommer till det faktiska innehållet som ska ut kan det ofta kännas lite luddigt. För att inte tala om mastigt. En contentstrategi gör ditt arbete med content marketing enklare och tydligare – strategin blir ett riktmärke som berättar vilket innehåll som bör publiceras var. Ett filter som gör det enklare att ta beslut och hålla kursen mot målet. Det är här vi listar målgrupperna och vilket innehåll som ska publiceras i vilken kanal. Här ingår också mätning och uppföljning så vi vet om strategin är framgångsrik.