Manual för webbredaktör

Här är de specialfunktioner som redaktörer kan ha nytta av at känna till.

Hemsidan är uppbygd med Bootstrap i combination med WordPress nya block editor:

Animation vid scroll

För att få mjuk inläsning av objekt på sidan, tilldela dem någon av kombination följande CSS-klasser:

  • scroll-reveal from-left
  • scroll-reveal from-top
  • scroll-reveal from-right
  • scroll-reveal from-bottom

Hur vi använder animationerna

Vänsterspalt: Använd from left.
Högerspalt: Använd from right
Knapprad under textblock: Använd from bottom.

Sektion med bara två objekt, tex en rubrik med knappar under: Använd from top på rubrik och from bottom på knapparna.

Listor med Case

Utvalda Case visar de senaste 7 casen.

Listan med Case på startsidan visar case med lägst nummer för Many ordning (menu_order).

Detta justeras manuellt för varje case.

Typsnitt

RundDisplay

Urval ”Poppulära Tjänster”

De sorteras efter publiceringsdatum. Går att ändra så den visar 6 st.

Göm i mobilen

Göm i mobilen: mobile-hide:
d-none d-sm-block