Wavin

Utmaning

Wavin är tillverkare av rörsystem och producerar lösningar för VA, VVS och golvvärme samt är en del av världens största koncern: Orbia. Wavin strävar alltid efter innovativa lösningar som ger säkrare och miljövänligare hantering och distribution av vatten. Vår uppgift är att säkerställa att digitala kampanjer för samtliga nordiska länder inom koncernen levererar enl deras målsättningar för trafik och konvertering.

Taktik

Vi nyttjar vårt breda tjänsteutbud inom allt från copy till grafisk form för att påbörja optimeringen av Wavins egna kampanjer, redan innan dessa lanseras. Sedan handlar det om noga avvägda beslut kring målgruppssegmentering och analys av relevanta nyckeltal. Vår framgångsfaktor är att våga utmana och arbeta flexibelt i ett nära samarbete med Wavin.


Podcast - The Waves of Wavin
Annonser & grafik till podcasten Waves of Wavin.

”Sedan JK Effekt kom in i bilden har Wavins digitala närvaro skjutit i höjden!”

– Jimmie Tideman, Marketing Team Leader Wavin

Wavin - Säker och trygg vattenförsörjning
Digitala kampanjer i norden.

Resultat

4 K+

KVALITATIVA LEADS

107%

ÖKNING AV CTR

259%

ÖKNING AV TRAFIK

Om Wavin

Wavin är en del av Orbia, ett företagskluster som är bundna av ett gemensamt syfte: att främja livet runt om i världen. Wavin har 12 000 anställda i över 40 länder och verkar under varumärken som Wavin, Amanco och Pavco.

Wavin logo

Vill du också se ditt företag växa?