Kategorier
Sociala medier

Har du en strategi för sociala medier 2023?

Strategi för sociala medier

Nytt år nya möjligheter! Insikter från det gångna året sett till svenskarnas användning av sociala medier visar att YouTube, Facebook och Instagram är de tre mest använda sociala medierna under 2021. Vad innebär det för din digitala närvaro?

Enligt Internetstiftelsens årliga rapport: Svenskarna och Internet använder hela 95% av alla internetanvändare, 8 år eller äldre sociala medier. Den alltjämt uttjänta frasen “syns du inte så finns du inte” är alltså mer relevant än någonsin.

Vilka sociala medier ska du synas i 2023?

Oavsett vilken typ av verksamhet du är aktiv inom är ovanstående fråga relevant. Det gäller att synas där din målgrupp befinner sig. Youtube är det medium som flest personer använt mest under det gångna året. 8 av 12 använde Youtube någon gång under 2021.

Sett till den dagliga användningen dominerar Facebook där 54% uppger att de använder plattformen dagligen, tätt följt av Instagram med 46%.

Din sociala mediaportfölj

Din strategi för sociala medier bör anpassas efter din målgrupps ålder, intressen och respektive mediums möjlighet att väcka engagemang utifrån din produkt eller tjänst. En bra tumregel är att inte lägga alla ägg i samma korg, skapa en portfölj anpassad efter din målgrupps behov.

En fråga du bör ställa dig är vilket innehåll som passar bäst, i vilken kanal och till vilket syfte. Ännu en insikt från Svenskarna och Internet 2021 är att underhåll är den typ av innehåll som konsumeras mest på Youtube, följt av instruktionsfilmer. Nytta och nöje är slagordet, eller kanske en kombination av båda?

Rätt strategi till rätt målgrupp

Början av ett nytt år är ett lysande tillfälle att damma av, fräscha upp och finslipa din digitala närvaro. Oavsett om du har en befintlig strategi eller är i behov av en ny hjälper vi dig gärna.

Du kan alltid boka ett kostnadsfritt idémöte med oss. Utifrån dina behov tar vi fram ett upplägg skräddarsytt för bästa effekt. Vi hjälper dig gärna med:

Och mycket mer!